788 câu trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

788 câu trắc nghiệm + đáp án môn Kinh tế vĩ mô. MACRO_2_P2_81: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp chu kỳ? Thất nghiệp tăng là do sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ thông tin. Thất nghiệp tăng là do tiền lương thực tế được qui định ...

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 áp dụng từ …

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố. Dưới đây là bảng tra cứu lương tối vùng 2023 được áp dụng từ ngày 01/01/2023. - Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận …

Trình Quốc hội thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương …

Thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 điều chỉnh ...

Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ: Quy định mức lương

Bãi bỏ Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân …

Cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Cho …

Nghị định 31/2012/NĐ-CP về mức lương tối thiểu chung

Lương tối thiểu chung sẽ chính thức tăng lên 1,05 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/05/2012 (thay cho mức hiện hành là 830.000 đồng/tháng được áp dụng từ 01 năm trước) là nội …

Trung ương đồng ý phương án điều chỉnh tiền lương, lương …

Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023 để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương ...

Nghị định 31/2012/NĐ-CP mức lương tối thiểu chung

Mức lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng. Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối ...

Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án

Thâm hụt hay thặng dư của Chính phủ là bao nhiêu, nếu thu nhập tại điểm cân bằng là 400 triệu USD. ... A. Chịu sự áp chế của luật tiền lương tối thiểu B. Công đoàn và thương lượng tập thể trong công ty đã quyết định mức lương ... C. Nếu tiền có tính trung lập, sự ...

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức …

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung. Điều 1. Mức lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là …

Một số bất cập trong quy định của Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2012

Ban Nội Chính Trung ương Nghiên cứu - Trao đổi.. Một số bất cập trong quy định của Bộ luật lao động (sửa đổi) năm 2012 ... bổ sung các tiêu chí để Hội đồng tiền lương quốc gia làm căn cứ vào đó để xác định tiền lương tối …

Kinh tế học (P8: Mô hình tổng cung – tổng cầu)

Chính phủ tăng lương tối thiểu làm số người thất nghiệp tăng lên khiến cho tổng cung dịch sang trái. (2)Tư bản K ... – Mô hình tiền lương cứng nhắc: Khi giá tăng lên từ P tới giá kỳ vọng Pe trong khi đó …

Ngân sách dành cho cải cách tiền lương dư gần 263.000 tỷ

Đến cuối 2021, ngân sách còn dư gần 263.000 tỷ đồng dành cho cải cách tiền lương, nhưng chưa sử dụng, theo Bộ Tài chính. Tại báo cáo vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng …

Tiền lương, thưởng, phép năm của người lao động …

Như vậy, nếu Chính phủ đồng ý với phương án này thì tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ là: Vùng 1 là 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 …

Nghị định 31/2012/NĐ-CP về mức lương tối thiểu chung

Mức lương tối thiểu chung. Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng. Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối …

Kết luận số 23-KL/TW, ngày 29/5/2012, Hội nghị

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI Về "Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020". Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành với Tờ trình của Ban Cán sự đảng Chính phủ "Một số vấn đề về ...

Kỳ vọng thay đổi tiền lương, bảo hiểm xã hội năm 2022

Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng chưa điều chỉnh, song lương hưu và trợ cấp xã hội, trợ cấp bảo hiểm sẽ tăng 7,4% từ 1/1/2022. Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sẽ được điều chỉnh đạt …

Lương tối thiểu là gì? Vai trò của lương tối thiểu như thế nào?

2. Vai trò của tiền lương tối thiểu. Việc quy định tiền lương tối thiểu là cơ sở để xác định tiền lương thực tế của người lao động được người sử dụng lao động trả cho dựa trên từng tính chất công việc, điều kiện lao động nhằm bảo vệ quyền lợi tối ...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương …

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 ... phụ cấp ưu đãi người có công phù hợp với lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu. Đến hết năm 2013, hỗ trợ giải quyết cơ ...

Lương Cơ Bản là Gì? Mức Lương Cơ Bản Mới Nhất 2023

Vào ngày 14/5/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng. (Theo Thông tin ...

Thực hiện đồng bộ, thống nhất chế độ tiền lương mới từ ngày …

Thực hiện đồng bộ, thống nhất chế độ tiền lương mới từ 1/7/2024. Về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ để trình các cấp có thẩm quyền dự kiến từ …

Kinh tế học (P13: Lương tối thiểu) | Chiến lược sống

Nghị định 182/2013/NĐ-CP về lương tối thiểu cho LĐ làm ở doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/1/2014: – Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.700.000 đồng/tháng. – Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II áp dụng mức lương tối ...

Đề xuất xây dựng các phương án cải cách chính sách tiền lương …

Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đến nay, Bộ Nội vụ nhận được báo cáo của 16/18 bộ, cơ quan là …

Nghị định quy định mức lương tối thiểu

Ngày 12/4/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung. Theo Nghị định số …

Nghị định 31/2012/NĐ-CP mức lương tối thiểu chung

e) Ngân sách Trung ương hỗ trợ những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn với mức bình quân 2/3 so với mức lương tối thiểu chung đối với người …

Cải cách tiền lương: Từ 2025, tăng lương bình quân 7%/năm

Từ 2025, tăng lương bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. 10:26 - 31/10/2023. (Chinhphu.vn) - Chính phủ đã đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương theo ...

Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá …

Lương tối thiểu vùng năm 2024: Sẽ đề xuất mức tăng phù hợp

Về thời điểm áp dụng, theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua khảo sát thì người lao động vẫn mong muốn sẽ được tăng lương tối thiểu ngay từ ngày 1/1/2024. Tuy nhiên, công đoàn lấy làm tiếc bởi đến thời điểm này Tổng cục Thống kê vẫn chưa công ...

Bộ Tài chính tính toán ngân sách 2024, đề xuất lộ trình cải cách tiền lương

Bộ Tài chính đang chủ trì, phối hợp xây dựng khung ngân sách nhà nước 2024, kế hoạch 3 năm 2024 - 2026, trong đó đề xuất lộ trình thực hiện cải cách tiền lương. Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết số 74 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh ...

Tiền lương là gì ? Tiền lương tối thiểu là gì

Tiền lương tối thiểu (minimum wage) là mức lương tối thiểu mà người thuê lao động phải trả cho người lao động. Tiền lương tối thiểu có thể do chính phủ quy định hay do sự thỏa thuận tự nguyện giữa công đoàn và giới chủ. Nó là cơ sở để đảm bảo rằng công nhân ...

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web