Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT chức năng cơ quan chuyên …

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông …

Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Hướng dẫn; Giới thiệu Wikipedia; Cộng đồng; Thảo luận chung; ... chủ yếu trên các văn bản và văn hóa phẩm tiếng Anh được phát hành bởi Nhà nước Việt Nam. ... Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 ...

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân …

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 119-HD/BTGTW, ngày 02/11/2023, hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội ...

Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và …

12/2022/TT-BNNPTNT: Ngày ban hành: 20-09-2022: Ngày có hiệu lực: 20-09-2022: Loại văn bản: Thông tư: Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: …

Xây thế hệ người nông dân mới, xứng đáng là 'chủ thể' của nông …

Ngay từ rất sớm, trong cuốn Đường Kách mệnh (1927), Người đã nhìn thấy: "Nếu dân cày An Nam muốn thoát khỏi vòng cay đắng, thì phải tổ chức nhau kiếm đường giải phóng", lúc đó, Người gọi tổ chức đó là "Tổ chức dân cày". Trong thư …

Hội Nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân …

Sáng ngày 31-12, Hội Nông dân (HND) huyện đã tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thư - UV BTV, Trưởng ban KTXH Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Đỗ Đình Cường – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, cùng các ...

Hội Nông dân Hà Nội triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn …

15/10/2022. Ngày 5/10, Hội Nông dân TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội quý III năm 2022, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong 9 …

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG, GIAI CẤP NÔNG DÂN …

Lời tòa soạn: Sáng nay, 26.12, tại Hà Nội đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 ...

Hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân …

Thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Kế hoạch ...

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2015, theo hướng dẫn mới số 82-HD/QHTTW ngày 22/12/2014 của Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất, kinh doanh đã được đổi thành Giấy …

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW 2022 nghiệp vụ công tác đảng viên

HƯỚNG DẪN. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN. Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 24-Q Đ /TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Thi …

Cổng TTĐT

(Cổng ĐT HND) - Sáng (12/1) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2023, triển …

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG …

Tóm tắt: Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống của nông dân và cư dân nông thôn được nâng cao về mọi mặt, diện mạo nông thôn có sự thay đổi sâu sắc theo hướng ngày càng hiện ...

QUY CHẾ HOẠT ĐÔNG CUA BCH HỘI NÔNG DÂN KHÓA x

3. Hướng dẫn chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực. tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. ở khu dân cư; kiểm tra đôn ...

Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực

Ngày 29/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông …

Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn

Ngày 30/12/2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Quyết định 812/QĐ-UBND 2022 thực hiện Chương trình xây …

Gia Lai, ngày 23 tháng 12 năm 2022. QUYẾT ĐỊNH. ... Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. ... - Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân …

Thông tin tuyên truyền Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, …

1. Về phương hướng. Đại hội lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển" xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam ...

Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, phục vụ phát triển nông …

Chủ trương và đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước trong quản lý và sử dụng đất đai đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn và sinh kế của người nông dân phát triển, gặt hái được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, chính sách, pháp luật về đất đai trong nông nghiệp ...

Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung xây …

Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi …

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước, về phân cấp quản lý ngân sách và mối quan hệ giữa ngân sách các cấp; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành ngân sách nhà nước ... trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo yêu cầu của cơ quan ...

Báo Mới

Hình sự - Dân sự ... Nhiều kết quả khả quan về xây dựng và phát triển nhà ở năm 2023. ... Hà Nội du lịch nông nghiệp, nông thôn định hướng liên kết cùng phát triển. Bnews 3 phút 2 liên quan. Phát hiện Mứt Tết giả tại Thổ Tang, Vĩnh Phúc.

Quyết định 1812/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính …

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 1 1 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về ... - Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng …

Hướng dẫn một số tiêu chí môi trường của xã nông thôn mới

Số: 3659/BTNMT-TCMT. V/v hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022. Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày ...

Văn bản

Thực hiện Hướng dẫn số 402-HD/HNDTW, ngày 29/12/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung công tác tuyên truyền năm 2022 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Dấu ấn thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt …

TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN CÓ NHIỀU THAY ĐỔI, THÁCH THỨC MỚI. Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018- 2023) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028) đánh giá: Tình hình nông …

TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG VỚI VAI TRÒ HỖ TRỢ XÂY …

Ngoài ra, thực hiện quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 11 tháng 05 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới ...

Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông …

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống của nông dân và cư dân nông thôn được nâng cao về mọi mặt, diện mạo nông thôn có sự thay đổi sâu sắc theo hướng ngày càng hiện đại, văn ...

Định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam

Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường kiểm tra, thường xuyên rà …

Nông dân – Wikipedia tiếng Việt

Một nông dân ở Việt Nam. Nông dân là những người lao động cư trú ở nông thôn, tham gia sản xuất nông nghiệp. Nông dân sống chủ yếu bằng ruộng vườn, sau đó đến các ngành nghề mà tư liệu sản xuất chính là đất đai. Tùy …

Đắk Nông – Wikipedia tiếng Việt

Hướng dẫn; Giới thiệu Wikipedia ... Tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của tỉnh Đắk Lắk. ... trong đó có khu vực nay là tỉnh ...

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong …

Do đó, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam là phải thể hiện rõ hơn vai trò thúc đẩy sự thay đổi của người nông dân thích ứng với điều kiện mới, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tập hợp, đoàn kết nông dân, tổ …

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web